HABÎBULLAH MAZHAR CÂN-I CÂNAN SEMSÜDDÎN

 Kuddise Sirruh


 Dogumu:1113 H. / 1701 M.

 Vefâti:1195 H./ 1781 M.

 Semâili

Uzunca boylu, heybetli, gökçek yüzlü, bugday benizli, siyah sakalli, mehâbet ve celâl sâhibi idi.Muhammed b. Hanefiyye neslinden olup seyyid idi.Büyük ninesi ve dedesi velî idiler.nineleri cemadâtin tesbihini açiktan isitirlerdi.

Asil bir secereye sahipdiler.Semsüddin 16 yaslarinda iken pederleri Mirzican vefât etti.28 batin sonra cedleri Muhammed Ibnu’l-Hanefiyye vasitasi ile Hazreti Ali kerremallahu veche’dir.18 yasinda Seyyid Muhammed hazretlerine intisâb etti.Dört sene hizmet ve sohbetlerinde bulunarak seyr u sülûkunu tamamladi.Halîfe oldu, hirka giydi.Allah’in izni ile kesif ve tasarrufa sâhipti.

Seyhi Seyyid Nûr Muhammed Hazretleri vefât ettikten sonra zamaninin bütün büyük mesayihina hizmet etti.Sohbetlerde bulundu.Kemâle erdi.Naksî, Kâdirî, Müceddidî, Çestîve Sühreverdî tariklerinden icâzet almislar, icâzet vermislerdir.Sâhibü’z-zaman idi.Tarîkat mensublarini birbiriyle kaynastirmakta yüksek bir dirâyet ve himmete sahipti.Hanimlarla görüsmezdi.Gâibden teveccüh eder, tesiri derhil görülürdü.Ona imtihan ve tecrübe kasdi ile gelenler de derslerini alir, giderlerdi.

Bir gün bir adam Semsüddîn hazretlerine gelir:

-Semssüddîn’in tantanasi rahmanî midir, degil midir? Anlamak için geldim, der.

Hazret bu yersiz sözden müteessir olur.Adamin yüzüne keskin bir sekilde bakar, adan yere düser.Sudan çikmis balik gibi çirpinmaya baslar, kalkamaz, feryad eder, yalvarir:

-Hudâ hakki için beni affet.Tövbe ettim.bir daha yapmam der.Hazret:

-Hakkin ismi araya girdi, der ve adami tutup kaldirir.

1195 yili Muharrem ayinin 9. Cuma günü Fâtiha-i serifeyi okuduktan sonra Allah Allah diye aksam üstü ruhunu teslim eylemistir.

Silsile’de emâneti Seyyid Nûr Muhammed Bedâyûnî Hazretlerinden almistir.

“Mahzar-i Cân-i Cânân Habîbullah” diye anilir.