Page 8 - Dosta Doğru Dergisi 8. Sayı
P. 8

Kuran bizim Hz. Peygamberimizin bizi kendisine bağlayacak Ona Muhab-
               bet Beslememize Sebep Olacak Üç boyut Üç faktör bize sunar;

                a. Hz. Peygamberin Hayatının Dindarları Eğiten Yönleri: Üsve-i hasene
                “Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatı, biz müminler için bir bütün olarak uyarıcı,
               örnek, bağlayıcı, eğitici ve rol modeldir. İslam için din kurucusu olarak Hz.
               Peygamberin şahsiyeti inananlar için mutlak örnektir;
                “Muhakkak ki, sizin için, Allah’ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret
               gününe inananlar ve Allah’ı çok çok zikredenler için Allah’ın Rasulü güzel bir
               örnektir.” (Ahzab, 21) ayetine göre Müslümanlar için Hz. Peygamberin (s.a.v.)
               kendisi ve O’nun Sünneti, bir model ve İslami yaşam kalıbı olarak Müslüman-
               lara “karakter” bahşeden “öznel” bir dinamiktir.
                Demek oluyor ki Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) Allah’ın bizden razı olması
               için mutlaka uymamız gereken bir insandır. Zaten “sünnet”, kelime olarak
               Müslümanlara sübjektif açıdan en güzel yaşam kalıpları ve davranış formları
               sunar. Zira Hz. Peygamberin sünneti, Müslümanları birbirine bağlayan, onlara
               ülfet, muhabbet ve kardeşlik veren dinamiktir.
                Sünnet ile Müslümanlar, kendi iç dünyalarını huzurlarını Allah’a kul olma
               hazzını yaşatan unsurlar bize sunar. Daha açık bir ifadeyle Hz. Peygamber
               (s.a.v.), kendi hayat görüşüne sahip insanlar olarak hareket etme, söz söyleme
               ve onaylama gücü bahşeder.
                Yine Sünnet, sosyal yaşamda Müslümanın kimlik verici ve gerçek kimlik
               yansıtıcı yönlerini tayin ettiğinden Sünnet ve Hadis olmadan bir Müslümanın
               dinini yaşaması mümkün değildir. Zira en detayından en geneline kadar İslam
               dinini şekillendiren ve onu Şeriat-ı Muhammediye şekline sokan Hz. Peygam-
               berin (s.a.v.) kendisidir.

                b. Hz. Peygamberin (s.a.v.) “Hatemü’n-Nebiyyin” Oluşudur
                Biz biliyoruz ki; elimizdeki maddi bir şeyi, bir eşyayı başkalarınınkiyle
               kıyaslarsak değerini düşürürüz. Ama elimizdeki manevi bir şeyi mukadde-
               satımızı başka dinlerdekilerle mukayese edersek değerini artırırız.
                Kur’an Hz. Peygamberin sıradan bir insan olmadığını onun değerinin çok
               yüksek olduğunu şöyle bize bildirir:
                “Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değildir. Fakat O, Al-
               lah’ın Rasûlü ve peygamberlerin mührü/sonuncusudur” (el-Ahzâb, 40)
                Bu yönüyle nebevî hayat, bizi eski peygamberlerin kesiştiği noktalara götüren
               onlarda birer parçalar bulduğumuz derin anlamları olan bir hayattır. Bu ayet-
               ten anladığımıza göre Hz. Peygamber (s.a.v), bütün peygamberlerin, sonuncu-
               su ve bir anlamda nübüvvetlerin özü, tüm peygamberlik tecrübelerinin kavşak
               noktası ve özetidir.

Dosta Doğru - Ağustos - 2015                                         7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13