Page 7 - Gülden Bülbüllere Tasarruf - Abdurrahim Reyhan Erzincanî
P. 7

6                      Ruhumuz Beraber                 TAKDİM


      Bu eser, Gönüller Sultanı Abdurrahim Reyhan (Erzincanî) Efen-
     dim’iz Hazretleri’nin, müridlerinin terakkisine yönelik olarak ikram
     buyurdukları tasarruflarına ve kerametlerine bizzat şahit olan ihvan-
     lar tarafından yapılan nakillerin yazılı hâle getirilmesiyle ortaya çık-
     mıştır.
      Hazret-i Pir, “Evliyaullah’ın en büyük kerameti müridi üzerin-
     deki tasarrufu ve bu şekilde insanları iradesinden kurtarmaktadır.
     Çünkü bizde en büyük keramet takva sahibi olmaktır.” buyurmakta-
     dır.
      Çeşitli zaman ve mekânlarda zuhur etmiş olan bu hatıralar birkaç
     büyüğümüzün anlatımları arasından derlenmiştir.
      Noksanlarımızı tamam eyleyeceklerini umut eder, dualarınızı
     bekleriz.

                          Derleyenler Adına
                         Mehmet Ali Demirci
                            Eylül 2021
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12