Page 10 - Salih Baba Divanı
P. 10

Bu ten-i Yakûb'un ref et hicâbın        42-43  42- Ref: Kaldırma, açma.
     Görünsün Yûsuf'un vuslat nişânı         44  43- Hicâb: Ortü.
                                 44- Vuslat: Kavuşma.
     Seni Hak bilmeyen ol geçrevîler         45  45- Geçrev: Eğri gören, sapık.
     Bulûğa ermez anların îmânı               46- Hakk'ın kelamına kulak ver-
                                  meyenler.
                                 47- Feyz: Bolluk, gürlük, ilim,
     Kelâm-ı Hakk'a gûş olmayanlar          46   irfan.
     Alamaz feyzi himmet-i pîrânı          47-48  48- Himmet-i pîrân:Pirlerin ma-
                                  nevi yardımı.
     Senin sâyende salihdir bu Salih            49- Mihribân: Sevgili.
     Ki senden gayrı yoktur mihribânı         49                  5
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15