Page 5 - Salih Baba Divanı
P. 5

kabiliyeti ile yazılmıştır. Böylesi de, şiiri güzel olsa da hâl aksettirici
        değildir.
         Salih Baba divanı, sadece rabıtadan ibarettir, denilse yanlış olmaz.
         Bu sebepten olacak ki, Paşa hazretleri: "Salih Baba Divanı, tarikat
        adabı, müritlik halleri ile mürşitlerin kemalini; Fuzuli Hazretlerinin
        Divanı da, muhabbet ve aşk âlemini; Kuddusi Baba Divanı ise,
        tasavvufun başından sonuna kadar olan tamamının ahvalini en güzel
        ve mükemmel tarzda nazmeden divanlardır." buyurmuştur.

                                Fehmi Kuyumcu





        * 1. Baskının önsözünden kısaltılarak alınmıştır.


























                       VI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10