54 FARZ

1- Allahü Tealâ’nın birliğine inanmak.

2- Helâlinden yemek ve içmek.

3- Abdest almak.

4- Beş vakit namazı kılmak.

5- Cünüp ise gusletmek.

6- Rızkın Allah’tan olduğuna inanmak.

7- Helâl ve temiz elbise giymek.

8- Cenab-ı Hakk’a tevekkül etmek.

9- Kanaat etmek.

10- Nimetleri dolayısiyle Allah’a şükretmek.

11- Kazaya razı olmak.

12- Belâlara sabretmek.

13- Günahlardan tevbe etmek.

14- İhlâs ile ibadet etmek.

15- Şeytanı düşman bilmek.

16- Kur’ân-ı Kerîm’in hükümlerine razı olmak.

17- Ölümü hak bilmek.

18- Allah’ın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.

19- Babaya ve anaya iyilik etmek.

20- Ma’rufu emir ve münkeri nehyetmek.

21- Akrabayı ziyaret etmek.

22- Emanete hıyanet etmemek.

23- Daima Allah’dan korkup ferahı terketmek.

24- Allah’a ve Resulüne itaat etmek.

25- Günahdan kaçıp ibadetlerle meşgul olmak.

26- Müslüman devlet başkanına itaat etmek.

27- Âleme ibret nazarıyla bakmak.

28- Tefekkür etmek.

29- Dilini kötü sözlerden korumak.

30- Kalbini temiz tutmak.

31- Kimseyi alaya almamak.

32- Harama bakmamak.

33- Sözünde sadık olmak.

34- Kulağı münkerat dinlemekten korumak.

35- İlim öğrenmek.

36- Ölçü ve tartıyı hak üzere kullanmak.

37- Allah’ın azabından emin olmayıp, daima korkmak.

38- Müslüman fakirlere sadaka vermek.

39- Allah’ın rahmetinden ümid kesmemek.

40- Nefsinin isteklerine tabi olmamak.

41- Allah rızası için yemek yedirmek.

42- Yeterli rızkı kazanmak için çalışmak.

43- Malının zekatını, mahsûlünün öşrünü vermek.

44- Adetli ve lohusa olan eşine yakın olmamak.

45- Kalbini günahlardan temizlemek.

46- Kibirli olmaktan sakınmak.

47- Buluğa erişmemiş yetimin malını korumak.

48- Genç oğlanlara yakın olmamak.

49- Beş vakit namazı vaktinde kılmak.

50- Zulmederek kimsenin malını yememek.

51- Allahü Tealâ’ya şirk koşmamak.

52- Zina’dan kaçınmak.

53- İçki içmemek.

54- Yok yere yemin etmemek.