Ya Hazreti Pir , Kâsım"ül Erzak Mürşid-i Sakaleyn Eşşeyh Muhammed Beşîr El" Erzincanî (K.S)
phoca_thumb_l_yabesirefendi.jpg (1000×357)

Bismillahirrahmanirrahim

La Îlahe İllallahu Vallahu Ekber. Subhanallahi, Velhamdulillahi, Ve La İlahe İllallahi, Vallahu Ekber. Ve La Havle, Ve La Kuvvete, İlla Billahil Aliyyil Azim.

Allahumme İnni Euzu Bike Min Şerri Hazerriyh.

Ve Min Şerrî Ma Caet Bihi.

Ve Alihi Ve Ehli Ve Evladi İnneke Ala Külli Şey'in Kadir. Ve Sallallahu Ala Hayri Halgihi Seyyidina Muhammedin Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ecmain 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla

Allah'tan başka ilah yoktur. O, en büyüktür.

Allah şerikten ve kusurdan uzaktır. Her türlü hamd ve minnet Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi olan Allah'a mahsustur. 

Allah'ım bu ağrının (sızı-hastalık) şerrinden sana sığınırım.

Ve bu ağrının meydana getireceği illetlerden sana sığınırım.

Ehlimizi-evladımızı (bunlardan koru).

Kuşkusuz Sen, her şeye güç yetirensin, her şeye kadirsin.

Allah'ın salat ve hayrı onun yarattıklarının üzerine ve dahi Efendimiz Muhammed (sav)'in aline ve ashabına olsun.