Şeyh Seyyid Muhammed Beşir El Erzincanî Tekkesi / Mescidi 

Muhammed Beşir Efendi’nin muhterem dedeleri, Medine-i Münevvere’den sırasıyla Buhara, Bağdat, Antep, Maraş ve daha sonra 1800’lü yıllarda Erzincan’ı teşrif etmişlerdir. Beşir Efendi, Erzincan’ın Saztepe (Küpesük) Köyü’nde doğdular. Babaları daha sonra Erzincan’ın Karakaya (Keleriç) Köyü’ne yerleşmişlerdir.

Muhammed Beşir Efendi, 1882 senesinde Nakşi Halifesi Muhammed Sâmî Hazretlerine intisap ederler. Uzun bir hizmet döneminden sonra, 1908 senesinde mutlak hilâfet ile irşâda memur edilmişlerdir. "Beşir Efendi, ilk tekkesini Otlukbeli’ndeki Şeyhin Komu olarak bilinen yerde, ikinci tekkesini ise Tercan’ın Edebük Köyü’nde inşa ederek manevi hizmetlerde bulunurlar.1912’de Şeyhi Muhammed Sâmî Hazretlerinin dâr-ı bekâyı teşrifleri üzerine Erzincan’a geri döner ve bugünkü İstasyon (Mecidiye-yi Sağir) Mahallesi’nde bu mescidin bulunduğu yerde üçüncü tekkesini inşa ederek irşat faaliyetlerini sürdürürler.

1916 senesinde Erzincan’ın Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Şeyh Muhammed Beşir Efendi, Kırşehir’e hicret etmişlerdir. Burada kaldıkları bir yıl yedi ay süreyle irşat görevlerine devam etmişlerdir. Muhammed Beşir Efendi, 13 Şubat 1918’de Erzincan’ın düşman işgalinden kurtarılması üzerine memleketine dönerek yine bu mescidin yerinde manevi hizmetlerine devam etmişlerdir. 1925 yılında çıkarılan “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Kanunu’na istinaden, zamanın müftüsünden yazılı fetva alarak tekkesini kapatmışlardır. 1932 senesinde Erzincan’da Hakk’a vasıl olan Muhammed Beşir Efendi Hazretlerinin Kabr-i Şerifleri Terzi Baba Mezarlığı’ndadır.

 

Şeyh Seyyid Muhammed Beşir Hazretlerinin Terzi Baba Mezarlığındaki Türbesi