ABDÜLKERIM CIYLÎ HAZRETLERININ MÜHIM TAVSIYELERI


Büyük seyh Abdülkerim Ciylî Hazretlerinin “ el-Esfar Risâletü’l-Envar” kitabinda söyledigi bazi mühim noktalari biz de sana tavsiye etmek istiyoruz. Çünkü bunlar bastan basa hakîkat olmakla fâide verecegi âsikardir.

Din Allah için nasihattir. Kendim bunlara inanarak yapmaya çalisiyorum. Eger necâta ermek, kalbini ve bedenini rahat ettirmek istiyorsan sana da ayni seyi tavsiye ediyorum.

Birinci Tavsiye :

Kardesim, Allah seni rahmeti içine alsin. Birçok uzak memleketlere seferler yaptim. Çesit çesit insanlarla muâserette bulundum. Kendilerinin kâmil sûfîlerden oldugu iddasinda bulunup, onlara mensub olduklarini söyleyip, sûretâ onlardan göründügü halde Allah’a imân etmeyen, âhiret gününe inanmayan, kendini dînî mükellefiyetlerle yükümlü saymayan kimselerden daha kötü, daha çirkin kimseler görmedim. Bunlarin, Cenab-i Hakk’a, Rasüllah’a ve ahiret gününe imanlari, dînî mükellefiyetlerle peygamberlerin hallerine sebatla bagliliklari yoktur. Bunlarin içinde bazi kesiflere nâil olanlarin ise ne kadar zararli olacaklarini düsün!

Ikinci tavsiye :

Azerbeycan, Sirvan, Ciylan ve Horasan beldelerinde bunlarin azginliklarinin pek çogunu gördük. Allah bunlarin hepsine lanet etsin. Allah’dan kork ey kardesim Allah’dan kork da bunlardan birinin bile bulundugu beldelerde oturma. Allah’in, “Bir fitneden sakinin ki geldigi vakit sizden sadece zulmedenlere dokunmakla kalmaz. Bilin ki Allah cezasi çok siddetli olandir! “ (Enfal sûresi/25) buyurdugunu bilmiyor musun?

Onlarla görüsmemek, onlarla komsu olmamak senin için kolay degilse, onlarla düsüp-kalktigin, onlarin içinde bulundugun takdirde basina neler gelecegini biliyor musun? Eger nasihata kulak vermezsen sana diyecek sözüm yoktur.

Dogru yola kavusturan ancak Allah’dir.

Ikinci tavsiye :

Kardesim, müslümanlarin fakihleri ile seriat ve tarikat konusunda mücadele etme. Onlar da hak ehlidirler. Zâhir sinirinda kalmislardir. Çünkü onlarin istidadi sadece zâhirle mesgul olacak kadardir. Sayed mecbur kalir da münâkasa edersen, “onlarla en güzel sekilde mücâdele et! Süphesiz ki rabbin, yolundan sapanlari da en iyi bilen, dogru yolda olanlari da en iyi bilendir!” (Nahl sûresi/125) âyetine göre mücâdele et.

Üçüncü tavsiye :

Hadis ehlinin itikadina uymaya çalis. Onlardan olmaya gayret göster. Peygamberlerin vârisleri ancak onlardir. Kelâmcilarin taklidcisi olmaktan sakin. Onlar seytanin elinde oyuncaktirlar. Ekl-i kibleyi tekfir etme. Haklarinda iyi konus.

Dördüncü tavsiye :

Te’vilden sakin. Çünkü te’vil ilhad ve zindika çikmazidir. Sayed ehl-i isâretin usûlü üzere bir te’vil yaparsan, lafzin zâhirî manasini degistirme Lafzin zâhiri manasini nefyeden küfre düsmüs olur. Mütesâbihat konusunda Imam Mâlik’in tutumunu örnek al. Ona mütesâbihattan olan 1istiva(Tâhâ süresi/5) konusu soruldugunda: “Istivâ malum, keyfiyeti, yani nasil oldugu meçhul ona iman vâcib, onu sormak bid’attir ve fitne dogurur. Sakin, sirf fitne çikarmak ve te’vile sapmak için Kur’an’in mütesâbihâtiyla mesgul olanlardan olma! Çünkü “onlarin te’vilini ancak Allah bilir.” (Al-i Imran süresi/7) diye inanalarla beraber ol. Bu tavsiyeye karsi gelme. Yoksa kalblerinde dalâlet nüvesi bulunanlardan olursun. Eger mütesâbihâtla ugrasmakta israr edersen her an basina belâ gelebilir. Ayagin kayip hüsrana ugrayabilirsin. Allah’a daima “Ey Rabbimiz! Bizi dogru yola eristirdikten sonra kalblerimizi saptirma! Bize tarafindan bir rahmet ver. Çünkü sen karsilik beklemeden verensin!” (Al-i Imran süresi/8) diye duâ et.

Besinci Tavsiye :

Âdâbina göre bir müddet uzlet et. Zamanin durumunu ve ihvânini iyi tani. Onlara lâyik olduklari sekilde muâmele et. Halk ile çok düsüp kalkma. Yalnizligi ganimet bil. Allah’dan gelecek füyûzâta kendini arzeylemek, her an onu gözetlemek suretiyle bütün uzuvlarini lüzumsuz islerden muhafaza et. Çünkü Allah’in sana her gün nazari vardir. O teveccühü gözet, ehl-i dünya arasina karisma. Onlardan yüz çevir. Onlara kirici olmayan, güzel, idare yollu sözler söyleyerek kendini onlardan uzak tut. Muhasebeye çekilmeden evvel kendini kendin sorguya çek. Büyük ceza gününden önce onu layik oldugu kadar cezalandir. Lezzetleri gideren ölüm gelmeden önce kendi ihtiyarinla öl ki geldigi zaman dirilesin.

Altinci tavsiye :

Allah’in haklarina riayet et. Allah da sana riayet eder. Her an Allah’dan kork. Onu her an önünde bulursun. Sikintili zamanlarinda Allah’i nasil hatirliyorsan, rahatlik zamaninda da Allah’i unutma. Marifetullah’a ermege çalis. Yani Allah’i tanimaga çabala. Tek muradin Allah olsun. Yardim isterken ancak Allah’dan yardim iste. Dünyada basina ne gelecekse hepsi hakkinda kalem kurumustur. Eger bütün insanlar Allah’in senin için yazmadigi bir seyle sana fayda vermek için bir araya gelseler buna güç yetiremezler. Ayni sekilde sana zarar vermek için bütün insanlar bir araya gelseler, Allah o zarari senin için yazmamissa yine sana zarar veremezler. Eger yakinen sadakate ermek, her yaptigini sâdiklara mahsus kalbî yakinlikla yapmaya gücün yetiyorsa derhal yap. Eger bunu yapamiyorsan istemedigin sabirda senin için rahatlik vardir. Bil ki Allah’in yardimi sabirladir.

Ferahlik sikintidan sonra gelir. Her zorluktan sonra bir kolaylik vardir.

Yapmak isteyenlere bu kadar tavsiye yeter. Süphesiz ki Allah diledigini hidayete erdiren, diledigini dalâlete düsüren ve diledigini mutlaka yapandir.