Bir peri aşkından dîvâne oldum

Bir peri aşkından dîvâne oldum
Çağladı gözyaşını' akıyor hocam
Erenler şahından bir nâme aldım
Dilim ezber etmiş okuyor hocam

Pîr destinden nûş eyledim bu âbı
Anda açılmıştı aslan kitabı
Yegân yegân sor ki verem cevâbı
Bugün gam kervanım kalkıyor hocam

İndim seyreyledim İrem düzleri
Kudretinden sürmelenmiş gözleri
Oturmuş bir bölük huri kızları
İbrişimden halı dokuyor hocam

Bir yere cem' olmuş kırklar erenler
Bir' bakışta arşı kürsü görenler
Devasız dertlere derman verenler
Her biri bir derse bakıyor hocam

Yakdı Cclâli'yi bu aşkın nârı
Sağ başda durmuştu kırkların pîri
İçlerinde gördüm Horasan eri
Hû çekende canlar yakıyor hocam