Bir pîr beni vehbîlere götürdü
Baktım ki dünyâyı aza tutarlar
Halka çevrilmiş de diller hû çeker
Sakiler destiyle bade tutarlar

Şecer-i Tûbâdan sordum güneşi
Misâl tutup gösterdiler güneşi
Nâra benzettiler şitâyı kışı
Cennet tesbihini yaza tutarlar

Gam tasıyla getirdiler şerbeti
Seherde ararlar ehli hizmeti
Görse Celâlî'de hâb-ı gafleti
Gün be gün ülfetin aza tutarlar