Kalkdı zevrâkımız aşkın gölünden
Bir yana varması güç oldu gitti
Bî-çâre gönlümüz sahra çölünden
Mecnün'dan ziyâde puç oldu gitti

Âleme yahşi gün bana yamandır
Yıkma dil kasrını bir misli kandır
Merhem bulunmadı hayli zamandır
Sinemde yareler yûc'oldu gitti

Dert ehli derdinden irşâd olalı
Ihsân u devletten değildir hâli
Celâli nâ-çârın bir arz-ı hâli
Dergâha varması güç oldu gitti