Kâtip bir nâme yas dosta yârana
Uzaktan merhaba göndermesinler
Badeyi içenler gelsin meydâna
Tenhâda kaldırıp indirmesinler

Pîr badesi değil posa sakızı
Ben tanırım irşâd olan ağızı
Köhlan diye satmasınlar yağızı
Varıp şu âlemi kandırmasınlar

Sanmayınız yâ hû pîr bâdesidir
Sürmeli gözlerin hep sevdâsıdır
Onların içtiği zap sirkesidir
Beyhude vücûdu yandırmasınlar

Aşıklar okusun eylesin ezber
Bu aşkın yoluna kurmasın senger
Bir gün Celâlî'nin kellesi tenker
Sonra köşelere sindirmesinler