Hüsnün pertevinden bir peri gözler
Ne görmüş ne görür ne görse gerek
Mevlâ'm bir kuluna böyle güzellik
Ne vermiş ne verir ne verse gerek

Bülbülüm arzum var gonca feminde
Feryadım artıyor seher deminde
Ben teki âşıkın âhı seminde
Ne durmuş ne durur ne dursa gerek

Vasfından âcizdir Celâli şeydâ
O kadar öğmüş ki yaradan Huda
Cemâli resminde bir beyt-i zîbâ
Ne kurmuş ne kurar ne kursa gerek