Seni gören aklı zây'olur
elbet Servi serin halka saye bağlamış
Ne boyda ser çektin ey servi kâmet
Elif zülfün serin bâ'ya bağlamış

Yanağın Tebârek Kasem süresi
Er-Rahmân okunur cismin turas
"Alleme'l-esmâ'da ismin süresi
İki "mim" bir "dal"ı "hâ'ya bağlamış

Celâli sâildir kapında dilber
Hüsnün pertevinden bir buse ister
Dediler muteber bir delil göster
Dedim hüccet "Ve'd-duhâ"ya bağlamış