Ev bark etmek için tenli mereği
Dizip koşmak için tepir eleği
Şu gavdan yaptığın tecir tereği
Divân-ı Bâri'ye yadigâr götür

Elinle ördüğün çöpür ağını
Kâhan eylediğin kelem bağını
Kaba! biçtiğimiz sap orağını
Al ulu Tann'ya bergüzâr götür

Yetim gömleğini diken iğneyi
İler gün yal verdiğin topal ineği
Ayran topladığın o' ak küleği
Mahşer yığnağma sakla sar götür

Üç kot arpa beş kor çavdar ekerdik
Kesmük ekmeğine'hasret çekerdik
Nâ-mertlere ağu merde şekerdik
Sözünü tekrar et iftihar götür

Ele kısmet balsa bize pay taştı
Yokluktan derdimiz deryadan aştı
Açlıkla' uğraşmak hayli savaştı
Çektiğin mihnetten âh û zâr götür

Yetim kalmış idin emzik tavında
Gamla kavrulmuştun gençlik çağında
Bir gül yeşertmedin vuslat halında
Gönül yaraların beraber götür

De ki Kadir Mevlâ'm bize ilişme
Dünyâda sızıyan çıbanı deşme
Celâli Babadan sorup söyleşme
Bu dertli çobandan bir selâm götür