Ne dedim darıldın gözlerim nuru
Bugünkü sitemin dünden ziyâde
Çektin asumandan dehrin topunu
Dehr ü zamanımda günden ziyâde

Bugün hüsnün bağı elvanlaşıptır
Hûblar yığnak edip imzâlaşıptır
O çeşmin kevkebi noktalaşıptır
Hurufat içinde "nün"dan ziyâde

Demişsin Celâlî tanımaz dergâh
Kimseye eylemez asla eyvallah
Ben gönül camını kırmadım billâh
Hiç kasem olur mu bundan ziyâde