Bir peri nigârın kamet içinde
Nağmeyi bülbülden âvâze çekti
Yekten kıyam etti gonca dehânlar
Bağladı safları namaza çekti

Ceyş-i perçemin Bağdat ilinde
Ordu çekmiş Hoy'a Revân kolunda
Hefti-kişver şahı recâ yolunda
Horasan erlerin Şirâz'a çekti

Bu bâbda erenler duaya hâzır
İmâm-ı Celâli müezzin nazır
Reva kıl hacetin ey Hızr-ı nazır
Kirâmen kâtibin beyaza çekti