Kâf u Nûn sırrından bir bâğ bezenmiş
O bağda bir gülün şeydâsıyım ben
Yed-i kudret kalemiyle donanmış Rengi
ruhsârınm ihdasıyım ben

Beni gören alsın benden bir hisse
Gâhi nazm okurum kıssadan kıssa
Gâhi meyhanede gâhi medrese
Mekteb-i irfanın pervâsıyım ben

Celâli destine badeler takın
Kurbu civarımda eğlenme sakın
Bahr ü limanımda dolaşma yakın
Aşkın girdabının dalgasıyım ben