Beni götürdüler mekteb-i aşka
Dersin elif-bâ'dan alsın dediler
Mekteb-i irfanda gam alayında
İki "mim" bir "hâ"yı bilsin dediler

Seher vakti matem çeksin ağlasın
Kendi neşteriyle bağrın dağlasın
Zevrâk salsın yedi bahri zağlasın
Yine bu dergâha gelsin dediler

Her kimi görürse bir dîvân kursun
Âşık olanlarla da'vâya dursun
Zebânsız nutk eden bir "mim"den sorsun
Hem ismin Celâli bulsun dediler