Hicran kaleminde hasret-nâme var
Evlen sabâ dur Allah'ı seversen
Elim yetmez ayağımda dâme var
Yakma canım bir Allah'ı seversen

Sabâ bu nâmemi yadigâr götür
Bir Tanrı selâmı bergüzâr götür
Yedi kat yağlığa sakla sar götür
Sertâcıma ver Allah'ı seversen

Çarh-ı devrân Süleyman'a döne mi
Ayrılık oklan deldi sinemi
Ahmed'i Kâmil'i dertli ninemi
Yegân yegân gör Allah'ı seversen

Kâtib-i kudretin takdir ezelin
Ezel taksimidir şâh-ı güzelin
Uzatma Celâli nazm-ı gazelin
Hatmen oku dur Allah'ı seversen