Gönül ne gezersin hân-ı harâbta
Ser verir âşıklar sırn şây'olmaz
Dökme yüz suyunu her ocaklıya
Karga kirasından ankâ bay olmaz

Seksen bin nesepli bizim mezhepli
Doksan bin Mısırlı Şamlı Halepli
Yüz bin sofu zâhid yüz bin mektepli
Meyhanede bir sarhoşa tay olmaz

Celâli sen özün öğme bezetme
Gayri keşten sakın yardım gözetme
Doğru derviş isen keşkül uzatma
Hergiz elin hoşafından pay olmaz