Sabâ arz-ı hâlim subh u seherde  
Şâh-ı Gürcistan'a verdin ne dedi
Mısr-ı melahatte Yûsuf-ı sânı  
Hükm-i Süleyman'a verdin ne dedi

Ah elinden yandı cesette canım
Mûjgân oku değdi döküldü kanım
Server-i Serdâr'a hâl perişanım  
O Nûşirevân'a verdin ne dedi

Nerden aldın bu etvâr u edayı
Ben alayım sana gelen kadâyı
Celâli kapında olmuş gedâyî
Vardın Adil Han'a dedin ne dedi