Nâme seni sevdiğime gönderem
Ah elinden karalı git ağlı git
Göz yaşından kalem çektim imlâya
Yürek pare pare ciğer dağlı git

Nâme sen gidince şâh divânına
Bârekallah oku yârin sânına
İki elin bûs et düş dâmâmina
Boynun bırak kolun biri bağlı git

Devasız derdimin odur merhemi
Gün-be-gün artıyor hasret veremi
Desin Cclülî de gözler göre mi
Gama pervaneli gam şıralı git