Pertev-i kudretin ey dûrr-i yekta
Kelâm-ı gevherin bahâlı derler
O hüb cemâlini görmedim amma
Kevkeb-i Dikerden ziyâlı derler

Kim görmüş Vâmık u Azrâ'yı hani
Leylâ Mecnûn Ferhat Şirin misâli
O işve dâmenin Yusüf-ı sânî
Seni Gül-endâm'ın misâli derler

Cennet'ten mi çıktın ey işve-dâmen
Ne boyda ser çekdin serv-i hırâmen
Şâh-ı dilden değse gülbergi nâmen
Affolur idamdan cezalı derler

Hatmi hoca okur âşık nâ-çânn
Yok çiçekten olsa bir bahçe bânn
Gül dîdânn görse bülbül-i zarın
İsmine künyede kemâli derler

Sen şâh-ı merdânsm mürüvvet eyle
Benim için şaha bir minnet eyle
Perişan hâlime merhamet eyle
Bize de bir dertli Celâli derler