Gelin allâme-i asrın toyuna
Arza durduk bugün dîvânımız var
Harîr atlas hülle biçin boyuna
"Fetahnâ sırrını duyanımız var

Hazâinin sır  sandığın açanın  
Vâris-i enbiyâ kadri  yücenin
Nesli melek mâhi Hacı Hoca'nın
Yoluna baş u cân koyanımız var

Okuttu "elifi "dâl"a yetirdi
Bizi zenbür gibi bala yetirdi
Nice mâlsızlan mâla verirdi
Lâ'li şarâbında gümânımız var