Yine dem vaktidir sâkî mey doldur
Bize muammayı bulsun dediler
Gezerim arş u kürsü arz u semâyı
Mecnün'a Leylâ'yı bulsun dediler

"Cim" cemâlin "elif" "bâ"ya bağlamış
"Dal'dan evvel "mim"i "hâ"ya bağlamış
Üç harf ile beş noktaya bağlamış
Ol şems-i gülzârı bulsun dediler

İki meme bir bedenin dalıdır
Amel yeşilidir imân alıdır
Sen sanma ki cân cesedin mâlıdır
Celâli nutfeyi bulsun dediler