Aşk ile sararıp saht olan âşık
Maşukun hâlinden yanmamış bilmez
Maksudu Leylâ mı yoksa Mevlâ mı
Nûş edûp cür'asın kanmamış bilmez

Bakıp engüştere çekse kemanın
Zerre ile kaynadırdı ummanın
Süleyman tahtında dostu düşmanın
Sadâret sadrından inmemiş bilmez

Celâli bend etme kemter gedâyı
Sümmün bükmün güş eylemez nidayı
Bir keşıibân kemâl üzre Huda'yı
Rûzigâr aksine dönmemiş bilmez