Ne şîrîn getirdin gül kokusunu  
irem bağ Rıdvan'ı safa gelmişsin
Sildi sabâ zülfün dîdem pusunu
Yaralar Lokmân'ı safa gelmişsin

Gök yüzünün kevâkib-i Ülker'i
Hûblar ülkesinin şâh-ı serveri
Gönüller uğrusu İrem dilberi
Çin mülkünün hanı safa gelmişsin

Elem gamı bizde yucalanıptır
Hicran okunmakta hocalanıptır
Gulâmın Celâli kocalanıptır
Beyim nev-civâmm safa gelmişsin