Bana kan kusturdu o kanlı zâlim
Yahşi günlerimi yaman eyledi
Sürür-ı sevdada hâlim perişan
Gör nice kan ûzre bir kan eyledi

Arzım ol divân-ı Gaffâr'a gitti
Bir yandan Ahmed-i Muhtâr'a gitti
El yerde yüz yerde Settâr'a gitti
Bâb-vilâyette şivân eyledi

Bana ettikleri hercâyi geçti
Ta Eyyûb'a gelen belâyı geçti
Aktı dîdem yaşı deryayı geçti
Lâ-mekân mülkünde liman eyledi

Yedi tamu söner âhımdır sönmez
Yakar arşı kürsü başıboş dönmez
Zevk ü şevk ehlinin sillesi yenmez
Kaf dağın aşmağa karâr eyledi

Ben mücrimin arz-ı hâli penâhım
Divân-ı devletten buyruldu şahım
Zincirden boşandı Celâli ahım
Yaktı Tahsıru'yı vîrân eyledi