Ah ettikçe arşa çıkar dumanım
Hakk'ın dîvânına süzüldü gitti
Vücûdumda üçyüz altmış damarın
Kötü söz elinden bozuldu gitti

Bülbül tutsak olmuş hicran elinden
Yedi derya iki çeşme selinden
Goncalar hep soldu baykuş elinden
Ömrümün gülşeni bozuldu gitti

Celâli vaz gelmiş hübluk nâmından
Aşkın cûr'asınm ihtişamından
İçtikçe badeler hoyrat camından
Cesette bu canım bozuldu gitti