Sûfi kelâmında imlâyı devşir
Hiç yaman danışma il incinmesin
Sözü kantara çek zihninde pişir
Yahşi danış ehl-i dil incinmesin

Ah oduyla yanar gönül çırası
Bir derttir "Ha" ile "Kafin arası
Merhem kabul etmez dilin yarası
Salma iki göze mil incinmesin

Celâli dert ehli derdin ağlamış
Kendi neşteriyle bağrın dağlamış
İki çeşmin yedi bahre bağlamış
Bir de sen bağlama sel incinmesin