Muhabbet camına nail olanlar
Ah elinden yana yana giderler
Sürûr-ı sevdada sâil olanlar
Dest uzatır kerem-kâne giderler

Anlar Horasanlı gam çerâğlıdır
Dağıstan dâğıyla bağrı dağlıdır
Karabağ uşağı Karabağhdır
Hublar şahı Âlişân'a giderler

Derdimendler okur arz-ı hâlini
Kâfiridir kalem tutmaz dalını
Kadeh kulpu tutan bilir hâhnı
Katre çekip bir ummana giderler

Derd-i dilin sitemkâre söylenmez
Çeker kanın bade çeker eğlenmez
Sîne zahmı her tabîbten evlenmez
Yâ Eflâtun yâ Lokmân'a giderler

Cdâl'ı bu sırrı bildir tez elden
Haımen oku bize bildir tez elden
Anlar meşkin ebcedlenmiş ezelden
Kimi îmân kimi küfre giderler