Durun ûftâdeler istikbâline
Velayet tahtının sultânı geldi
Dest uzadın lâl-i lebin balına
"Ledûnnî" ilminin irfanı geldi

Yanında bir bölük melek sımalar
Gene esdi bize bâd-ı sabâlar
Derd ehli derdine alsın devalar
Hayât iksirinin Lokmanı geldi

Döker dîde-i gamdan dürr-i nemler
Kadeh peymâneler pür-câm-ı Cemler
Yağar yağmur gibi seng-i sitemler
Adûvler gürzünün kalkanı geldi

Maârif serdârıdır özü anın
Kand-i nebât-i a'lâ sözü anın
Dü çeşme tüıîyâdır tozu anın
Devasız derdlerin dermanı geldi