Aşkın dükkânında hayyât elinde
Şemseli kaputun yakasıyım ben
Hûblar yığnağında dilber belinde
Bir altın kemerin takasıyım ben

Beyler için Horasan'da halıyım
Lahorun alıyım Keşmir şalıyım
Dağıstan'da ankâ tüccar mâlıyım
Lâ-mekân şehrinin çuhasıyım ben

Bizi otağına okudu pirler
Muhabbet elinden dem çekererler
Celâli sakisin kadeh sun derler
Besbelli Mormoç'un sakasıyım ben