Seherdir bülbüller öter
Gülfem açtı llbeğ llbeg
Sabâlar şebnem dolusu
Doldu taştı llbeğ llbeğ

Hep açıldı meyhaneler
Dem çekmede mestâneler
Elvan elvan peymâneler
Doldu taştı llbeğ llbeğ

Şem'âlar düştü fânûsa
Yokdur pervaneye buse
Revân yolu Çıtanos'a
Bugün düştü llbeg Ilbeg

Celâli erkânın tanı
Fâş etme sırr-ı Sübhân'ı
Gene Leylâ'nın kervanı
Geldi geçti ilbeğ ilbeğ