Beni götürdüler dîvân-ı aşka
Dediler gel ders-i diyanet oku
"Elif" "nûn" maddesi sorsalar senden
"Kâf" u "nûn" sırrından nihayet oku

Gâhi nazargâh-ı beyt-i binadan
Nûsha-i kübrâdan sun'-ı Huda'dan
Gâhi medh ü sena bâd-ı sabâdan
Nesl-i Melek mâh-ı risâlet oku


Hüblar kabağında yoktur keramet
Sanki sahra cebel burc-ı felâket
Celâli bunlara delildir elbet
Ezel kâtibinden rivayet oku