Elveda günüdür şahım
Dürr-i dendâııım merhaba
Ben teki şeydâ bülbülüm
Gonca dehânım merhaba

llm ü irfandan bu gice
Okuduk biz harf ü hece
Gezdim bağlar nice nice
Zülfü reyhanım merhaba

Ol yedi deryayı gezdim
Zebânsız imlâyı yazdım
Üç harf bir noktadan sezdim
Lebi mercanım merhaba

Biri safi "sad" imlâsı
Biri besmele'nin "bâ"sı
Biri" elif-lâm"ın "râ"sı
Gamz-ı müjgânım merhaba

Ben Celâli derviş tekim
Nice bir bu derdi çekim
Han bakışlı Paşa Beg'im
Şâh u Sultânım merhaba