Nedir bu sevdalar serde ilâhî
Ben yanarım ağlayanım el oldu
Hicran döşeğinde müşkil hâlim var
Ağlamaktan dîdelerim kan oldu

Kavim kardeş yüz çevirdi yanımdan
Daha sormaz oldu ad u sânımdan
O kadar usandım tadı canımdan
Her bir günüm bana birer yıl oldu

Sâkî son camından verdi zülâlim
Kazındı defterim doldu zevalim
Gelsin o vefasız helâllaşalım
Bugün Celâlî'ye gel ha gel oldu