Kalk hâb-ı nazından gözet bağlan
Gör nice gül açmış donadır bülbül
Ah çeker her seher sonu çağlan
Ah odundan sakın yana dur bülbül

Sakiler mecliste dolandı yine
Dem çeken âşıklar talandı yine
Aşkın deryâlan bulandı yine
Sebebi yeşil baş sunadır bülbül

On bir ay matemin çilesi doldu
Goncalann bağrı kızıl kan oldu
Demişsin Celâli belâsın buldu
Bugün bana yarın sanadır bülbül