Gonca fem açmadan bozuldu bağlar
Bu ne gülsen bu ne bahçe bu ne bâr
Bülbûller çığrışır çeşmi kan ağlar
Bu ne sûnbûl bu ne lâle bu ne zâr

Mahmut bu gün ustasını değişti
Bizden uğrun uğrun badeler
içti Sefinesi hicran gölüne düştü
Bu ne yağmur bu ne rüzgar bu ne kar

Bana gam yutturdu zâti ezelden
Aşkın ebcedledi çıktı tez elden
Daha ders okumaz nazm-ı gazelden
Bu ne namus bu ne gayret bu ne âr

Terk-i vatan etmiş dönmez ebedî
Dost bağından nâr getirdim yemedi
Bir Allah'a ısmarladık demedi
Bu ne yârân bu ne yoldaş bu ne yâr

Sundu Celali'ye bir zehr-i âbı
Bizde garîb kaldı aşkın kitabı
Üç harf beş noktadan gördü hesabı
Bu ne geliş bu ne gidiş bu ne kâr