El-amân elinden fitne-i devrân
Ab-ı kevser versem zehir aş derler
Şat gözümden aksa Fırat dilimden
Elim elmas dökse kara taş derler

Gör nice danışır yahşi yamanı
Aman Allah yok mu bunun imânı
Her nerde çalınsa bir sâz kemanı
Bu nasıl tecellî hep savaş derler

Aşk ile âh edip kanım dökerim
Kantar ile derd ü belâ çekerim
Sultân Yâverî'nin harbin öğerim
Celâlî sût-be-süt kızılbaş derler