Sunam hangi bağın ayva narısın
Bahçeler rümmânı sen safa geldin
Bendeki bülbülün gül ensârısın
Gönlümün gülşeni sen safa geldin

Revân ehli misin Nahcivanlı mı
Karabağlı mısın Dağıstanlı mı
Semerkant Kandehar Bedehsanlı mı
Gürcistan reyhanı sen safa geldin

Bir hâb-ı gaflette Üçler Yediler
Seni bana hekîm cerrah dediler
Yaram göz göz olmuş bir tabîb diler
Derdimin dermanı sen safa geldin

Üç harf beş noktadan aldık hesabı
Seni bize yazmış ezel kitabı
Simden geri kaldır yüzden nikâbı
Hanemin erkânı sen safa geldin

Badeler nüş etmiş ehl-i dilim ben
Şat Fırat Ceyhun'um nehr-i Nil'im ben
Kimse bilmez ne revnakda gülüm ben
Bağımın bâğbânı sen safa geldin

Sakla Celâlî'yi gevher taş gibi
Altun tasta od görmemiş aş gibi
Parmağında hâtem yüzük kaş gibi
Canım kurbân sana yâr safa geldin