Ağlama sevdiğim "el-hükmüli'llâh"
Hak'tan bu keremdir her dem bulunmaz
Bir nazar eylese ârif-i billâh
Kan ağlar çeşminde şebnem bulunmaz

Sizden evvel gam dolusun içmişim
Ol yakasız gömleği ben biçmişim
"lnnâ li'llâh" geçidinden geçmişim
Aşıklarda böyle bir dem bulunmaz

Han Behrâm'ı Gûl-endâm'ı görmedi
Leylâ Mecnûn kabağında durmadı
Ferhat Şîrîn için serin vermedi
Zevk ü şevk ehline hem-dem bulunmaz