Göçümü kaldırdım yurttan
Gelen ağlar geçen ağlar
Elbet bir devasız dertten
Dolan göz bir zaman ağlar

Telli durnam kalktı çölden
Yeşil başlı sunam gölden
Kuzusun alsalar elden
Hayvan iken ceylan ağlar

Neylerim gülşende gülüm
Menekşe susam sümbülüm
Uçurdum Hamdi bülbülüm
Onuncun gözler kan ağlar

Hani benim nevcivânım
Canandan ayrıldı canım
İlik damar çeker kanım
Aman Allah aman ağlar

Celâli bülbülün zarı
Bizi ağlatma gel bari
Hâfız'ın hıfz-ı tekrân
Durmuş Hakk'a divân ağlar