Cânân diyarına cân feda kıldım
Arz oldu divân-ı Gaffara gitti
Hakikat dersinden icazet aldım
Defterim Ahmed-i Muhtara gitti

0l bâğ-ı irem'den aldım payımı
Cennet-i Rıdvan'a tuttum tayımı
Her yiğit çekemez benim yayımı
Avazım Haydar-ı Kerrâr'a gitti

Simden gerü dersim harf ü hecedir
Kesilmez okunur gündüz gecedir
Erenler cümlesi bana hocadır
Hamdi bülbül gibi gülzâra gitti