Gûlfemin açmadan har dolaşmadan
Solmuş bahçe bârı Hamdi bülbülün
Yâr elinden dolu bade içmeden
Artmış nâle zârı Hamdi bülbülün

Aşk ucundan nâra yanan Halil'dir
Bin bir elif zülfü zara delildir
Serfirâz'ı Gülfidân'ı melûldür
Hani ayva nârı Hamdi bülbülün

Sağalır mı nâr-ı hicran yarası
Hadengi zalimimin cisim paresi
Her yanmda silâh hançer yarası
Seni dal çınarı Hamdi bülbülün

Arap at tavlada yaslı yaralı
Elvan evde kan yaş döker maralı
Harp âlâtı gamda sıra sıralı
Hançer zülfikân Hamdi bülbülün

Vasf-ı hâlim dilden dile gezdirin
Son canım içmeğe şerbet ezdirin
Tarih taşım Celalî'ye yazdırın
Bağlar gül-i zârı Hamdi bülbülün