Gene revnaklandı hüsn-i dîvânım
Bu benim gidişim oyunbazlıktır
Cihanı sarsıttı âh u figanım
Bu benim gezişim sihirbazlıktır

Ülfet ettik amma yaman çıkmazsa
Ömrümün burcunu vurup yıkmazsa
Her kim akramyla düşüp kalkmazsa
Bu bir hayâsızlık utanmazlıktır

"Kün fekân" şehrinde eylesem kasem
Bilmem hangi gülde sünbülde dursam
Şimdiki câhile yol budur desem
Derler ki Celâli bu cânbâzlıktır