Ne de revnaklandı gamz-ı şikârın
Özür dilemeğe iddiam vardır
Şeriate tatbik edin kânunu
Vücudu pareler bed-duâm vardır

"Ene'l-Hak" sırnnı aldım mürşitten
"Nahnu kasemnâ"dan hem mûcellîden
Deryâ-yı ummandan bahr-i muhitten
imtihan olmağa iddiam vardır

Demişsin Celâli sevda ne gerek
Sînem Mecnûn oldu Leylâ diyerek
İskeleye çıksa beş gemi sinek
On ordu kondurur bir kafam vardır