Yine hazan esdi bozuldu bağlar
Ecel meydânında ordu kuruldu
Lokman Hekim olsa bulamaz çâre
"Lâ-yezâl" elinden ferman verildi

Kudret kabzasının yoktur tertibi
Takdîr kılıçları bozar tedbîri
Omur saatinin koptu zinciri
Akrep durdu pervanesi yoruldu

Kâtip bir nâme yaz Hacı pedere
Kerem kılsın razı olsun kadere
Kurbân olam yüz sürdüğü hacere
Hicran otağında Zahit vuruldu


Her kimi görürse sorsun izlesin
Doksan dokuz derdi bende yüzlesin
Mahşer kurulanda beni gözlesin
Yıldız akdi defterimiz dürtüldü

Gamdaş ile mezarımı kaldırın
Zemzem payım ahbaplara doldurun
Arz-ı hâlim Celalîye bildirin
Yîldız aktı defterimiz dürüldü